Piiri- ja paikallisvartiointi

Forssan liikevartionti

Vartiointi

Vartija tarkistaa kohteen sisä- ja/tai – ulkotilat asiakkaan kanssa yhdessä laaditun ohjeen mukaan. Ohjeessa voidaan määrittää hyvin yksityiskohtaisesti tarkistettavat asiat ja kohteet yrityksessä. Vartijan käynteihin voidaan sopia ovien avaaminen tai lukitseminen, yksin työskentelevän työntekijän turvallisuuden tarkastaminen määräajoin ja eri käynnit voivat sisältää erilaisia tarkistuskohteita vuorokaudenajasta riippuen.

Hälytys- ja kameravalvonta

Rikosilmoitinjärjestelmä elektronisesti valvotuissa kohteissa hälyttää mahdollisesta luvattomasta tunkeutumisesta Forssan Liikevartioinnin hälytyskeskukseen. Hälytys etenee nopeasti kohdealueella työskentelevälle vartijalle, joka tarkastaa kohteen välittömästi.