Turvahälytys

Asiakaspalvelun

Hätätilanteet

Turvahälytys on suunniteltu erityisesti yksin yrityksen tiloissa työskenteleviä varten. Turvahälytys on huomaamaton ja nopea keino hälyttää vartija paikalle, kun turvallisuutta uhataan tai on pelko siitä, että tilanne saattaa muuttua turvallisuutta uhkaavaksi.

Turvahälytys on usein yhdistetty piirivartiointiin, jossa vartija käy sovittuina ajankohtina tarkistamassa yksin työskentelevän työntekijän turvallisuuden. Kun säännölliset käynnit eivät enää takaa turvallisuutta tai turvallisuudentunnetta, antaa turvahälytyspalvelu lisäturvallisuutta hätätilanteita varten.

Piiri- ja pakallisvartionti

Vartija tarkistaa kohteen sisä- ja/tai – ulkotilat asiakkaan kanssa yhdessä laaditun ohjeen mukaan. Ohjeessa voidaan määrittää hyvin yksityiskohtaisesti tarkistettavat asiat ja kohteet yrityksessä.