Myymälävahtimestari-
palvelut

Forssan liikevartionti

Turvallisuutta

Myymälävahtimestaripalvelulla lisätään sekä asiakkaiden että henkilöstön turvallisuutta ja ennaltaehkäistään näpistyksiä ja häiriöitä. Häiriötilanteissa ja näpistystilanteissa vartija suorittaa kiinnioton ja toimii turvallisuuden vaarana olevien henkilöiden poistamisesta liikkeen tiloista.

Piiri- ja pakallisvartionti

Vartija tarkistaa kohteen sisä- ja/tai – ulkotilat asiakkaan kanssa yhdessä laaditun ohjeen mukaan. Ohjeessa voidaan määrittää hyvin yksityiskohtaisesti tarkistettavat asiat ja kohteet yrityksessä.