Palvelut

Yrityksen

Turvallisuus on tärkeää

Turvallisuus on yritykselle tärkeää monella eri tavalla. Onnettomuudet ja rikokset voivat horjuttaa paitsi yrityksen toimintaa, myös imagoa turvallisena työpaikkana ja luotettavana kumppanina. Turvattomuus työpaikalla voi aiheuttaa henkistä pahoinvointia ja lisätä poissaoloja tai vaikeuttaa työntekijöiden saantia.

Turvallisuusriskien tunnistaminen on tärkeää. Vain siihen voidaan varautua, mikä on tiedostettu ja tunnistettu. Turvallisuusriskiä on joskus vaikea nähdä, kun asiaa katsoo liian läheltä. Turvallisuusalan ammattilaisella on koulutus ja kokemusta riskien tunnistamisessa ja ennaltaehkäisyssä.

Turvallisuusalan yritys tuntee erilaiset keinot riskien minimoimiseksi. Forssan Liikevartiointi tekee kiinteää yhteistyötä hälytyslaitevalmistajien ja –asentajien kanssa.

Palveluvalikoima

Haluamme tarjota vain parasta

Rikosilmoitinjärjestelmä elektronisesti valvotuissa kohteissa hälyttää mahdollisesta luvattomasta tunkeutumisesta Forssan Liikevartioinnin hälytyskeskukseen. Hälytys etenee nopeasti kohdealueella työskentelevälle vartijalle, joka tarkastaa kohteen välittömästi.

LUE LISÄÄ →

Vartija tarkistaa kohteen sisä- ja/tai – ulkotilat asiakkaan kanssa yhdessä laaditun ohjeen mukaan. Ohjeessa voidaan määrittää hyvin yksityiskohtaisesti tarkistettavat asiat ja kohteet yrityksessä.

LUE LISÄÄ →

Arvokuljetus on asiakkaan käteisen rahan tai muun arvo-omaisuuden turvallinen kuljetus pankista yritykseen, yrityksestä yösäilöön tai pankkiin.

LUE LISÄÄ →

Myymälävahtimestaripalvelulla lisätään sekä asiakkaiden että henkilöstön turvallisuutta ja ennaltaehkäistään näpistyksiä ja häiriöitä.

LUE LISÄÄ →

Turvahälytys on suunniteltu erityisesti yksin yrityksen tiloissa työskenteleviä varten. Turvahälytys on huomaamaton ja nopea keino hälyttää vartija paikalle, kun turvallisuutta uhataan tai on pelko siitä, että tilanne saattaa muuttua turvallisuutta uhkaavaksi.

LUE LISÄÄ →

Olemme laajentaneet toimintamme koskemaan myös yksityiskotien turvallisuuspalveluja. Autamme kodin turvallisuuteen liittyvissä kaikissa asioissa suunnittelusta ja laitehankinnoista vartiointiin. Kodin elektronisten valvontalaitteiden hälytykset voi ohjata jatkuvasti päivystävään hälytyskeskukseemme.

LUE LISÄÄ →

Piiri- ja pakallisvartionti

Vartija tarkistaa kohteen sisä- ja/tai – ulkotilat asiakkaan kanssa yhdessä laaditun ohjeen mukaan. Ohjeessa voidaan määrittää hyvin yksityiskohtaisesti tarkistettavat asiat ja kohteet yrityksessä.